Luodonkylän Kyläyhdistys ry

Luodonkylä sijaitsee noin kilometrin päässä Luvian kunnan keskustasta ja noin 20 kilometrin päässä Porista. Kylä rajoittuu lännessä mereen ja Luvian saaristoon, pohjoisessa Sassilanjuopaan ja etelä - itäsuunnassa Harjajuopaan. Kylä ei maantieteellisesti muodosta mitään yhtenäistä kokonaisuutta vaan kylän asutus on pääasiassa sijoittunut kylää halkovien kolmen tien, Kuivalahdentien, Laitakaritien ja Käenpesäntien varsille. Oma lukunsa ovat kesäasukkaat, jotka sijoittuneet Luodonkylän merenrannalle. Maantieteellinen hajautuminen ja kirkonkylän läheisyys ovat aikojen kuluessa aiheuttaneet sen, että kylää ei ole aina mielletty yhtenäiseksi kyläksi. Sitä on pidetty joko kirkonkylän osana tai kolmen eri tien varrella sijaitsevina, erillisinä asutuskeskittyminä.

Kuitenkin nyt jo 25 vuotta jatkuneen aktiivisen kylätoiminnan ansiosta Luodonkylä on jo pitkään tunnettu ja tunnustettu itsenäiseksi, yhtenäiseksi ja aktiivisesti aluettaan kehittäväksi kyläksi.

Luodonkylä liittyy kiinteästi Luvianlahden maisemakokonaisuuteen. Kylän asutus noudattelee vanhan rantaviivan metsäreunavyöhykettä jääden sen sisälle. Säilyneet metsäsaarekkeet ovat entisiä saaria, muun muassa Vartholmi ja Hutsaari.Luodonkylä liittyy kiinteästi Luvianlahden maisemakokonaisuuteen. Kylän asutus noudattelee vanhan rantaviivan metsäreunavyöhykettä jääden sen sisälle. Säilyneet metsäsaarekkeet ovat entisiä saaria, muun muassa Vartholmi ja Hutsaari.

Asutuksen taustalla kasvaa havupuuvaltaista metsää. Pihapiirien yhteydessä on runsaasti istutettuja vaahteroita, koivuja ja sireenipensaita sekä muuta perinteistä puutarhakasvillisuutta. Alavaa peltoaukeaa lukuun ottamatta maaperä on yleensä kivikkoista moreenimaata, joka soveltuu hyvin rakentamiseen.

Kylän alueella sijaitsee Laitakari, joka on maankuulu virkistyspaikka. Laitakari on kaljaasi Ihanan kotisatama. Siellä on myös ravintola-, pub- ja kahvilapalveluja. Lisäksi Laitakarissa on veneilijöille venepaikkoja sekä vierasvenesatama. Uimaranta ja sen yhteydessä toimiva sauna/kahvilarakennus palvelee kesä- ja talviuimareita. Laitakarissa on myös tanssilava, jossa tanssitaan kesälauantaisin. Eri yhteisöt järjestävät Laitakarissa suuriakin yleisötapahtumia niin talvi- kuin kesäaikana. Erityisesti kesäaikana Laitakari sykkii elämää ja liikenne on vilkasta ahtaalla Laitakarintiellä. Veneilijät lähtevät Laitakarista huviloille, veneretkille ja kalaan. Lisäksi on mahdollisuus risteilypalveluihin, joko Kaljaasi Ihanalla tai muilla moottorialuksilla.

Luodonkylän kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on luoda asukkailleen entistäkin viihtyisämpi asumisympäristö ja toimia kylän asukkaitten edunvalvojana yhteisissä asioissa kunnan ja muiden kylää koskettavien toimijoiden suuntaan. Kylän historiasta voit lukea osoitteesta www.luodonkyla.fi.

Vakituisia asukkaita kylällä on runsaat kolmesataa ja loma-asukkaita huomattava määrä. Kylä kiinnostaa erityisesti lapsiperheitä. Niin uudet kuin vanhatkin asukkaat ovat tervetulleita mukaan kylätoimintaan.

Takaisin ylös

Kylän elämää

Luvian Luodonkylän kylätoimikunta, nykyään kyläyhdistys, perustettiin 6.10.1989 ja siitä lähtien kylässä on ollut säännöllistä kylätoimintaa. Kyläyhdistys pitää vuosittain kaksi kokousta; syys- ja kevätkokouksen. Kylätiedote ilmestyy kyläläisten postilaatikoihin useita kertoja vuodessa. Lisäksi Kylän ilmoitustaululla kerrotaan kylän tapahtumista.

Suosituin kylätapahtuma on Juhannussalon pystytys tapahtuma-aukiolle juhannuksen aatonaattoiltana. Perinteisiä tapahtumia ovat myös laskiaisrieha, kuutamoluistelu Laitakarin jäällä yhdessä Luvian kunnan kanssa sekä vapun vietto Kuljulla. Tapahtuma-aukiolla vietetään myös perinteisiä tapahtumia, kuten joulukuusen pystytys adventin aattona, joulurauhan julistus jouluaatonaaton iltana sekä uudenvuodenvastaanotto. Lisäksi vuoden mittaan on myös lukuisia muita tapahtumia, jotka vaihtelevat vuosittain.

Kuljun alue on edellisen kyläsuunnitelmakauden aikana saatettu Leader-tukien avulla toimivaan kuntoon. Sinne on rakennettu laavu ja sen yhteyteen käymälä ja polttopuiden varasto. Lisäksi on kunnostettu lasten leikkikenttä, lentopallokenttä ja perattu laavun vieressä oleva lampi. Me kutsumme lampea Kuljuksi. Kulju toimii talvella luistinratana. Sen vieressä on talvisin lasten pulkkamäki.

Toimivaa yhteistyötä tehdään Luvian kunnan ja Laitakarin toimijoiden ja muiden Luvian kyläyhdistysten kanssa.Toimivaa yhteistyötä tehdään Luvian kunnan ja Laitakarin toimijoiden ja muiden Luvian kyläyhdistysten kanssa.kesän päätapahtuma Juhannussalon pystytys

Takaisin ylös

SWOT-analyysi

Hyvät puolet

 • Maisemallisesti kaunis paikka asua
 • Meren läheisyys
 • Palvelut lähellä
 • Väestön ikärakenne monipuolinen, uusia nuoria asukkaita on muuttanut kylään
 • Alueen historia ja kulttuuri

Harmit

 • Kylällä ei omaa kokoontumistilaa
 • Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys oman elinympäristönsä maankäyttöä ja infraa koskevassa päätöksenteossa
 • Teiden huono kunto ja etenkin kevyen liikenteen turvattomuus
 • Yhteisöllisyyden vähäisyys ja heikko kiinnostus yhteisten asioiden hoitoon

Haaveet

 • Kevyen liikenteen väylä kunnan keskustasta Laitakariin asti
 • Laitakarintien valaistus puuttuvalta osalta
 • Käenpesäntielle valaistus
 • 4G nettiyhteys kylän alueelle
 • Laitakariin lapsille leikkipaikka
 • Tapahtuma-aukion läheisyyteen parkkipaikka
 • Jätevesien keskitetty järjestely (paineviemäri)
 • Yhteistyö kunnan, Laitakarin toimijoiden ja eri kyläyhdistysten kanssa
 • Opaskyltit Laitakarin suunnalta Luodonkylään
 • Kolhantien asfaltointi
 • Kylätalo

Huolet

 • Kyläläisten heikohko osallistuminen asioiden hoitoon ja tapahtumiin
 • Lisääntyvä liikenne Laitakarintiellä ja ylinopeudet
 • Kylän infrastruktuuri ei kehity tarpeita vastaavaksi
 • Kylän kehittyminen kuntaliitosten paineessa

Takaisin ylös

Kehittämistarpeet

Seuraavia kehityskohteita tuotiin esille kyläillassa 4.11.2014 tulevan kyläsuunnitelmakauden 2014–2020 aikana.

Kyläyhteisö
kaikenikäiset mukaan kyläyhteisön toimintaan
Infrasruktuuri
kevyen liikenteen väylä Laitakarin asti
Laitakarintien valaistus puuttuvalta osalta
Käenpesäntien valaistus
4G nettiyhteys kylän alueelle
jätevesien keskitetty järjestely (paineviemäri)
Maisema ja Luonto
tapahtuma-aukion läheisyyteen parkkipaikka
Yhteistyöhankkeet muiden kylän toimijoiden kanssa
Laitakariin lapsille leikkipaikka


Vapun viettoa Kuljun alueella

Takaisin ylös

Yritykset ja palvelut

Koulutuspalvelut

ROUND TABLE LANGUAGE SERVICES
Kujalantie 4, 29100 Luvia
Bev Griffichs, puh. +358 40 7667 599
beverley.griff@elisanet.fi
• kielikoulutus, oikoluku- ja käännöstyöt ym.
• kielet: suomi, ranska, venäjä, englanti

Lähiruokaa ja kalaa

VALTANEN VEIKKO
Laitakarintie 208, 29100 Luvia
p. 0503488011
• Tuoretta ja savustettua kalaa kotoa touko-kesäkuussa
STENLUND MIKA
Huruholmintie 44, 29100 Luvia
p. 0505374770
- varhaisperunaa, porkkanaa, sipulia ym.

Maanrakennus

TEIDEN KUNNOSTUS K. HELMINEN
Kirkkotie 12 , 29100 Luvia
Kimmo Helminen, p. 0400 121 072
-tiehöylä, vesakkoleikkuri
-täytemaata, hiekkaa ja multaa

Matkailuyritykset

KALJAASI IHANA Oy
Laitakari, 29100 Luvia
p. 0440 580600
- yleisö- ja tilauspurjehdukset max. 45 henkilölle
- kokoustila n. 30 hlöä
M/S SYMPAATTI
Petri Jokinen, p. 0500 531 086
luvianmerihelmi.fi
- saaristo-, koulutus- ja kokousristeilyjä
- ohjelma-, sauna- ja ruokailupalveluja
SEILORIN LOMAKYLÄ
Laitakari, 29100 Luvia
Pekka Pere, p. 050 557 4502
TAKAPESÄN MAATILA- JA MERIMAJOITUS
Käenpesäntie 228A, 29100 Luvia
p. 0405838981
- mahdollisuus ruokailuun, ulkoiluun ja meriretkiin, viljamakasiinissa voidaan pitää häitä ja muita tilaisuuksia

Merikuljetuksia ja ruoppausta

LUVIAN MERIKULJETUS JA RUOPPAUS
p. 040 8346752
luvianmerikuljetus@gmail.com
luvianmerikuljetusjaruoppausoy.com
Timo-Pekka Valtanen p. 0400763642
Pekka Valtanen p. 0405586310

Ravintolat, kahvilat, baarit

MERIKAHVILA IHANA
Laitakari, 29100 Luvia
p. 0440 580600
- maisemakahvila
- Kaljaasi Ihanan fanituotemyymälä
- kokoustila n. 15 hlö
LAITAKARIN LAVA
p. 040 7014568
- lavatanssit joka lauantai kesäkuun puolestavälistä elokuun loppuun
- kahvio-ravintola, a-oikeudet
LAITAKARIN MESSI
Laitakari, 29100 Luvia
p. 02 558 1124, laitakarinmessi.fi
- kahvila-ravintola, A-oikeudet, vierasvenesatama
PAAT BUB
Laitakari, 29100 Luvia
Petri Jokinen, p. 0500 531086
luvianmerihelmi.fi
-180 paikkainen kesäravintola, A-oikeudet ja pikkusuolaista, elävää musiikkia ja kulttuuria

Muut palvelut

KISSAHOITOLA VIIKSINIEKKA
Laitakarintie 149, 29100 Luvia
Tommi Laine p. 0500 599 831
viiksiniekka@gmail.com

Pitopalvelut

JUHLA- JA PITOPALVELU JUKKA LANKI
p. 0400 799, 29100 Luvia

Takaisin ylös

Rakentaminen ja metsätyöt

HONKAVA OY
- kiinteistöjen remontit
METSÄPALVELU TOMMI LAINE
Laitakarintie 149, 29100 Luvia
Tommi Laine p. 0500 599 831
- metsätyöt, ongelmapuut, polttopuut
- puunkuljetukset, multaa
SAKUVI
Saku Virtaniemi p. 0440 267 969
saku@sakuvi.fi, sakuvi.fi
- rakentaminen, mökkitalkkari, metsätyöt
TPU-MAALAUS
Laitakarintie 78, 29100 Luvia
Pekka Laurila p. 044 292 6404
-hiekka-, ym. puhallukset ja maalaukset

Sähkö ym. tarvikkeita

LÄNSI-SUOMEN SÄHKÖTUKKU
Itsenäisyydenkatu 42, 28100 Pori
p. 0207 569 590
Kari Kaski p.0400 808297
Markku Virta p.0400 595881
Olli Kaski p. 0400 646367

Traktoriurakointia

PIRKKA LANKI
Varjomaantie 1A, 29100 Luvia
p. 0500 881592
- traktoriurakointia ja lumenajoa

Terveys ja muut hoitopalvelut

KÄENPESÄN PALVELUKESKUS
Käenpesäntie 133, 29100 Luvia
Kanslia p. 040 712 7726
HOITOLA LAVENTELI
Laitakarintie 78, 29100 Luvia
Hanna Laurila p. 044 550 4711
- hieronta- ym. palvelut
HOITOLA KULTALOKKI
Kirkkotie 21
Katja Laine p. 050 384 8149
- jalkojen hoitoa ja vyöhyketerapiaa

Veneiden kuljetukset

ARI VIRTANEN
29100 LUVIA, p. 0400 597 731
ari.virtanen@pp.inet.fi, arivirtanen.fi
- venekuljetukset, säilytykset, huollot, korjaukset ja muut palvelut

Venepaikat

PERINNEVENESATAMA / Perinnelaivayhdistys Ihana ry
Laitakari, 29100 Luvia
p. 0440 580600
- pienvenesatama perinteiseen tapaan rakennetuille puurunkoisille veneille
PERINNEVENEKESKUS / Perinnelaivayhdistys Ihana ry
Laitakari, 29100 Luvia
p. 0440 580600
- vuokrattavana hyvin varusteltua hallitilaa perinteisten puurunkoisten veneiden kunnostamista ja rakentamista varten
MTK-Luvia, Laitakari
Terttu Aho, p. 040 5193052
mtk-luvia.fi, terttu.aho@pp.inet.fi
- 164-paikkainen venesatama, venepaikkojen vuokraus
LUVIAN KUNNAN VENEPAIKAT
Laitakari
Luvian kunta, p. 040 7127 709
-67 paikkaa, joista osa vierasveneilijöille
SEPÄN SATAMA
Sakari Seppä, p. 040 5494 763
sakari.seppä@gmail.com
sepansatama.fi

Vuokrattavia tiloja

LUVIAN MERIHELMI
Laitakari, 29100 Luvia
Hanna Hollmen, p.0400 531086
luvianmerihelmi.fi, info@luvianmerihelmi.fi
- saunojen sekä juhla/kokoustilan vuokrausta yksityistilaisuuksiin, yleisösauna

Yleistä

Tämä kyläsuunnitelma on päivitetty lyhennettynä edellisestä kyläsuunnitelmasta vuosiksi 2006–2013. Kyläsuunnitelma 2006-2013, sekä syksyllä 2014 järjestetettyyn kyläiltaan liittyät asiakirjat ovat ladattavissa allaolevista linkeistä.

Kyläsuunnitelma 2006-2013

Kyläkysely 2014

Kutsu kyläiltaan

Kyläillan herättämiä ajatuksia

Takaisin ylös